Annonce

Annonce

Strømaskine

Strømaskinen sikrer, at foderet bliver spredt over så stort et areal, at alle kan æde samtidig. Foto: Ingela Löfquist

Strømaskine gør godt for grisene

Ensilage spredt med strømaskine flere gange dagligt giver rolige slagtesvin og rene stier.

Grovfoder til grise er en praktisk udfordring i det økologiske svinehold. Et helt konkret problem er, hvordan man fodrer med det, så grisene rent faktisk æder det, og det ikke bare gør strøelsen våd eller bliver sølet ind i møg på udearealet.

Sveriges Universitet og Hushållningssälskapet peger i OK Net Ecofeed på strømaskinen som en løsning, der både øger grisenes velfærd og minimerer spildet af foder. Metoden kendes allerede fra økologiske fjerkræbesætninger herhjemme.

I en afprøvning på en svensk økologisk bedrift blev ensilage og halm blandet og spredt med strømaskine på hængebane fire-fem gange dagligt i stierne.

Effekt af ensilage-strøelse

65-70 kg ensilage blev blandet med 250 kg halm og spredt med strømaskine fire-fem gange dagligt. Grisene i afprøvningen optog 0,25 kg tørstof i grovfoder om dagen.

Konklusioner og effekter:

  • Rene stier
  • Øget optag af grovfoder, intet foderspild
  • Ingen aggressioner eller kamp om grovfoder – alle kan æde samtidig
  • Beskæftiger grisene i lang tid
  • Øget velfærd i kraft af færre aggressioner og udbredt rodeadfærd.

Grisenes adfærd var tydelig anderledes sammenlignet med grise i en anden besætning, der fik ensilage i foderhæk. Her kom under halvdelen af grisene til fadet, de stærkeste først, og der var kamp og aggressivitet omkring foderstedet. 20-25 pct. af foderet gik til spilde. Spredt i strøelsen holdt ensilagen alle grise beskæftiget i omkring en halv time, hvorefter de fleste lå og hvilede i halmen.

Grovfoder er et økologisk krav til alle dyregrupper af hensyn til sundhed og velfærd. Hos grise og andre enmavede dyr bidrager grovfoderet med beskæftigelse, mæthed og en gavnlig indvirkning på mave-tarmsystemet. Maksimal effekt af grovfoderet forudsætter, at alle grise æder det. Det sikrer strømaskinen, fordi foderet bliver spredt over så stort et areal, at alle kan æde samtidig. Tørstofprocenten i ensilagen er afgørende for spredningen og bør derfor ikke variere for meget fra gang til gang, lyder anbefalingen.

Metoden er oplagt, hvis man i forvejen har en strømaskine. I dette tilfælde var der tale om et hængebane-system, men selvkørende eller traktortrukne strømaskiner vil formentlig kunne det samme.

Strømaskiner er på listen over støtteberettigede teknologier i en ny tilskudsordning, der åbner for økologer senere i foråret. Prisen er angivet til omkring 165.000 kr., og tilskuddet udgør 40 pct.

Flere artikler fra samme sektion

Dyrlægen skal konstatere, at grisen er en han, før økologen må kastrere

Økologiske svineproducenter må ikke kastrere smågrise selv, medmindre dyrlægen har konstateret, at grisen er en hangris først. Hos Trine Sund Kammersgaard frustrerer reglerne, der koster op mod 85.000 kr. om året i dyrlægeregninger.

16-05-2022 5 minutter Svin,   Dyrevelfærd

Drivgangene er den største udfordring for klovsundheden

Klovsundheden betyder meget for koens velfærd, og ifølge en specialist er det drivgangene, som er den største udfordring for økologerne. Man kan dog gøre meget for at forebygge skader.

14-05-2022 5 minutter Dyrevelfærd,   Kvæg,   Afgræsning

Adfærdsbehov kan ikke bare avles væk: »Manglende mulighed for at rode er en af risikofaktorerne bag halebid«

Landbrugsdyr har adfærdsbehov, der ligger så dybt i dem, at det ikke kan avles væk. En gris, som går på stald hele livet, vil have en medfødt trang til at rode i jord og bygge rede, og det har den bedst mulighed for under åben himmel.

12-05-2022 8 minutter Dyrevelfærd,   Forskning